androidpolska.pl

Blog tematyczny o nowoczesnych technologiach, sprzęcie elektronicznym oraz gamingu.

Technologia

Gdzie wykorzystuje się monitoring wizyjny?

Gdzie wykorzystuje się monitoring wizyjny?

Monitoring wizyjny jest to system monitorowania i rejestrowania obrazu. Pozwala na obserwację zdarzeń przy pomocy kamer przemysłowych. Zadaniem tego rodzaju ochrony jest eliminowanie potencjalnych zagrożeń i czuwanie nad bezpieczeństwem użytkowników chronionej przestrzeni. Wykorzystywanie takowego zabezpieczenia jest podstawą dbania o ochronę pracowników, klientów i wszystkich innych użytkowników danego obiektu. 

Monitoring wizyjny – gdzie może zostać zastosowany?

Obecnie systemy monitorowania są powszechnie używane przez przedsiębiorstwa, jak i instytucje publiczne. Celem takiego zabiegu jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony. Takimi obszarami są:

  • Miejsca publiczne takie jak komunikacja miejska, przystanki, parkingi, place zabaw, czy stadiony. W ostatnim z wymienionych monitoring jest obowiązkowy ze względu na często występujące zagrożenia, jak napad i rabunki;

  • Budynki firmowe – istotne jest zabezpieczenie mienia właściciela przed ewentualną kradzieżą lub nadużyciami, które miałyby negatywny wpływ na pracodawcy, jak i całej korporacji;

  • Supermarkety i galerie handlowe w celu zatrzymania potencjalnych złodziei i możliwości szybkiego zidentyfikowania sprawcy, a także czuwania nad bezpieczeństwem pracowników i klientów;

  • Szkoły i szpitale w tych przypadkach szczególnie istotne jest ograniczanie możliwości wtargnięcia osób niepożądanych na tereny szkolne lub szpitalne. Ważne jest stosowanie monitoringu w sposób szanujący intymność osób tam przebywających;

Zastosowanie tego rodzaju ochrony jest bardzo wszechstronne, ponieważ przestrzenie, jakie obejmuje, są różnorodne. Aktualnie częściej możemy się spodziewać zainstalowanego monitoringu w przestrzeni publicznej lub prywatnej niż jego braku.

Obowiązek informacji o monitoringu wizyjnym

Przy tak rozległym stosowaniu systemów monitorowania wszystko musi odbywać się zgodnie z prawem. W miejscach publicznych monitoring wizyjny jest wskazany i obowiązkowy, by dbać o zdrowie i odpowiednią ochronę ludności. Inaczej sprawa wygląda w firmach. Pracodawca chcący zamontować kamery przemysłowe jest zobowiązany do powiadomienia pracowników o tym fakcie na co najmniej dwa tygodnie przed ich montażem. Zachowana zostać musi prywatność i godność pracownika. Przepisy RODO uwzględniły systemy monitorowania w biurach i innych miejscach pracy. Artykuł 111 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych wyszczególnia kilka zasad:

  • możliwość zastosowania monitoringu wizyjnego;

  • zasady powiadomienia pracowników;

  • miejsca, w których urządzenia rejestrujące nie mogą być używane;

Miejscami, w których nie można stosować monitoringu obiektu, są pomieszczenia sanitarne, szatnie, toalety, a także stołówki. Obszary przeznaczone na spotkania pracowników również nie powinny posiadać rejestratorów obrazu. Systemy monitorowania są coraz bardziej powszechne we współczesnym świecie. Dzięki nim możliwe zagrożenie jest minimalizowane, co jest podstawą spokojnego funkcjonowania w społeczeństwie. Warto więc zdecydować się na instalację takiego rozwiązania do swojego obiektu firmowego korzystając przy tym z usług sprawdzonej, doświadczonej agencji ochrony. 

Udostępnij