WP7Contact

WP7Contact

Dodano: 2013-07-08 08:46 : 2013-07-08

2
9

Aplikacja imituje książkę adresową z WP7 (Windows phone 7).

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token