Word Mix Lite v1.6

Dodano: 2010-11-21 19:21 : 2010-11-21

5
5

  • Wersja: 1.6
  • Rozmiar: 1325 kb
  • Licencja: Poleć

Keybrd support Leader board, two dicts, 12000+ lvls Word Mix Lite is the full featured version of Word Mix with ads. The the object of the game is to correctly guess the 6 letter word to move on to the next level. Similar to Word Warp and Text Twist. Hints available. Definition lookup.

Google Translate: [translate]
wsparcie Keybrd Liderów dwóch dicts, 12000 + levele Word Mix Lite jest w pełni funkcjonalnym wersji programu Word Mix z reklam. Celem gry jest poprawnie zgadnąć 6 literowe słowo, aby przejść do następnego poziomu. Podobnie jak Word i Warp Text Twist. Wskazówki dostępne. Definition wyszukiwania.[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token