Voxofon Call Abroad v1.0.2

Dodano: 2010-11-18 10:09 : 2010-11-18

1
3

Brak video

Brak galerii

  • Wersja: 1.0.2
  • Rozmiar: 74 kB
  • Licencja: Free

A real cost saver for anybody calling abroad, with intl rates from 1.3 c/min. Works seamlessly with your phone - place calls as usual using phone`s Dialer or Contacts. Rates (or free test minutes) and calling options displayed before each call abroad. Sign up to get 50c credit.

Google Translate: [translate]
Prawdziwy wygaszacz kosztów innych połączeń za granicą, z zagr. stopy z 1,3 c / min. Niezawodnie współpracuje z telefonem - domaga się jak zwykle telefonu przy użyciu `s Dialer lub Kontakty. Stawki (lub darmowych minut test) i opcje połączeń wyświetlane przed każdym połączeniu za granicą. Zarejestruj się, aby uzyskać 50c kredytowej.[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token