TV Listings for Android v2.0.6

Dodano: 2010-11-18 23:56 : 2010-11-18

2
6

Brak video

Brak galerii

  • Wersja: 2.0.6
  • Rozmiar: 1546 kb
  • Licencja: Poleć

Fast and easy TV listings in the USA. This TV channel guide will quickly show an overview of what's on right now - the shows, the movies and sports events. Has TV listings for 3 days and covers OTA, cable and satellite - over 12000 TV channels in total TV Listings for Android: 2.0.6 - find zip from location - bug fixes  

Google Translate: [translate]
Szybki i łatwy program telewizyjny w USA. Przewodnik ten kanał telewizyjny zostanie szybko pokazać przegląd tego, co w tej chwili - pokazy, filmy i wydarzenia sportowe. Czy program telewizyjny na 3 dni i obejmuje OTA, telewizji kablowej i satelitarnej - ponad 12000 kanałów telewizyjnych w sumie program telewizyjny dla Android: 2.0.6 - znajdź zip z miejsca - poprawki błędów[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token