The Moron Test   v2.5

The Moron Test v2.5

Dodano: 2010-11-18 23:04 : 2010-11-18

5
24

  • Wersja: 2.5
  • Rozmiar: 9716 kb
  • Licencja: Poleć

Are you a complete idiot? What about your friends, coworkers, and family? Buy The Moron Test now and find out! Point and laugh at everyone when they get stumped! * Works on all phones running OS 1.5 and up! * LATEST UPDATE: - Four sections with 400+ steps - Install to SD card on OS 2.2+ - UI Tweaks  

Google Translate: [translate]
Czy jesteś kompletnym idiotą? Co o swoich znajomych, współpracowników i rodziny? Zł Moron Test teraz i przekonaj się sam! Point i śmiać się wszyscy, kiedy się zastanawiał! * Działa na wszystkich telefonach z systemem OS 1.5 i up! * Aktualizacja: - Cztery punkty z 400 + kroki - Instalacja na karcie SD na OS 2.2 + - Tweaks UI[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token