The Moron Test Lite   v1.2

The Moron Test Lite v1.2

Dodano: 2010-11-21 19:26 : 2010-11-21

2
4

  • Wersja: 1.2
  • Rozmiar: 1801 kb
  • Licencja: Poleć

* Works on all phones running OS 1.5 and up! * Are you a complete idiot? What about your friends, coworkers, and family? Buy The Moron Test now and find out! Point and laugh at everyone when they get stumped! LATEST UPDATE: - One section with 100+ steps - Install to SD card on Android OS 2.2+ - UI Tweaks

Google Translate: [translate]
* Działa na wszystkich telefonach z systemem OS 1.5 i up! * Czy jesteś kompletnym idiotą? Co o swoich znajomych, współpracowników i rodziny? Zł Moron Test teraz i przekonaj się sam! Point i śmiać się wszyscy, kiedy się zastanawiał - Aktualizacja: Jeden punkt z 100 + kroki - Instalacja na karcie SD o Android OS 2.2 + - Tweaks UI[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token