TapeMachine Recorder v1.5.9

Dodano: 2010-11-18 22:47 : 2010-11-18

2
22

  • Wersja: 1.5.9
  • Rozmiar: 913 kB
  • Licencja: Poleć

TapeMachine is a high-quality sound recorder and editor. It can record directly to OGG in realtime, on recent phones. On other phones you can encode after recording. - WAV, OGG, FLAC - large waveform - zoom + scratch - edit, trim + undo - record when locked - input gain - send by mail  

Google Translate: [translate]
TapeMachine to wysokiej jakości rejestrator dźwięku i redaktor. Można nagrywać bezpośrednio na OGG w czasie rzeczywistym, na temat najnowszych telefonów. W innych telefonach można zakodować po zakończeniu nagrywania -. WAV, OGG, FLAC - duży przebieg - zoom + podstaw - edycja, wykończenia + undo - rekord zamkniętym - wzmocnienie wejścia - przesłać pocztą[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token