SystemPanel App / Task Manager   v1.0.6

SystemPanel App / Task Manager v1.0.6

Dodano: 2010-11-18 22:57 : 2010-11-18

2
11

  • Wersja: 1.0.6
  • Rozmiar: 575 kB
  • Licencja: Poleć

2.2 FROYO compatible! SystemPanel integrates a task manager, app manager (installer/uninstaller with multi-version APK archival), and system monitor. Solve your battery life problem by enabling the background monitoring service to record long-term CPU usage by individual apps. Visit our site for more info and screens.  

Google Translate: [translate]
2.2 Froyo compatible SystemPanel integruje menedżer zadań, menedżer aplikacji (instalator / deinstalator w wersji multi-archiwalnych APK) i systemu monitorowania. Rozwiązać problem baterii, umożliwiając usługi monitoringu tła rekord długoletnie użytkowanie CPU przez poszczególne aplikacje. Odwiedź naszą stronę aby uzyskać więcej informacji i ekrany.[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token