Slice Slice   v0.8

Slice Slice v0.8

Dodano: 2010-11-15 19:26 : 2010-11-15

2
2

  • Wersja: 0.8
  • Rozmiar: 4225 kb
  • Licencja: Poleć

As a descendant of a family of treasure-seekers who have hunted for buried pirate treasure for centuries, you have finally found a map locating the treasure. But unfortunately the map is covered with magic dust... Slice Slice is the game where you slice different figures into the same ratio or surface area.  

Google Translate:
Jako potomek rodziny skarb poszukujących, którzy polowali na pochowany piracki skarb od wieków, trzeba wreszcie znaleźć mapę lokalizacji skarbu. Ale niestety mapa jest pokryta magii kurz ... Slice Slice jest gra, w której kawałek różnych postaci w tym samym stosunku lub powierzchni.

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token