Skiing Fred

Skiing Fred

Dodano: 2013-07-03 19:45 : 2013-07-03

2
3

Chłopiec imieniem Fred wspiął się na szczyt wysokiej góry, ale za jego plecami znajduje się Śmierć, która pragnie wziąć go w swoje ramiona i porwać do niepojętych czeluści piekła. Zadaniem grającego jest odpowiednie manewrowanie chłopcem, tak aby nie wpadł w łapska adwersarza. Rozgrywka opiera się zatem na omijaniu wszelkiego rodzaju przedmiotów porozmieszczanych na stoku, wykonywaniu ewolucji powietrznych i możliwie najszybszym zjeździe w dół.

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token