Scribble Chat v1.0.0

Dodano: 2010-11-18 10:54 : 2010-11-18

11
23

  • Wersja: 1.0.0
  • Rozmiar: 73 kb
  • Licencja: Free

Scribble chat application allows two persons in the same WiFi access point coverage to chat in scribble form, it is ideal for exchanging ideas by writing notes, or drawing lines and pictures. This application supports only WiFi connection at this moment, new version to support 3G connection is under development now.

Google Translate: [translate]
Scribble czatu pozwala dwie osoby w tym samym zasięg punktu dostępu WiFi do rozmowy w formie wypociny, jest idealnym miejscem wymiany myśli, pisząc notatki, rysowanie linii i zdjęcia. Ta aplikacja obsługuje tylko do połączeń WiFi w tej chwili, nowej wersji wsparcie połączenie 3G jest teraz w fazie rozwoju.[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token