Scooter Hero v1.2

Dodano: 2010-11-15 19:09 : 2010-11-15

7
34

  • Wersja: 1.2
  • Rozmiar: 2374 kb
  • Licencja: Poleć

Considered one of the most addictive games on the Android Market... if you start playing you may have a hard time to stop. FEATURES: - Perform STUNTS and receive bonus points - Rock solid controls - Performs dangerous STUNTS and jumps - Air Erlian jump - And much more...  

Google Translate:
Uważany za jeden z najbardziej uzależniających gier na Android Market ... jeśli grasz może być ciężko się zatrzymać -. CECHY: Stunts wykonać i otrzymać dodatkowe punkty - Rock stałej kontroli - Wykonuje niebezpieczne akrobacje i skoki - Air Erlian jump - I wiele więcej ...

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token