Saint v1.0.9

Dodano: 2010-11-15 19:24 : 2010-11-15

1
1

  • Wersja: 1.0.9
  • Rozmiar: 8711 kb
  • Licencja: Poleć

Saint is shooting game, take the Saint is a fatal gift of god, killers in there, he got all need help! Please use the track ball handling weapons, support more touching, support App2SD (2.2), this game 1GHz need take processor, 2.1 above system support, the newest version, has been paid.  

Google Translate:
Saint jest strzelanka, podejmują Saint jest fatalny darem Boga, leki tam, dostał wszystkie potrzebują pomocy! Proszę użyć kulkowy obsługi broni, wsparcia bardziej wzruszającego, wsparcia App2SD (2.2), to gra musi podejmować 1GHz procesor 2.1 wsparcie systemu, w wersji najnowszej, został zapłacony.

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token