Quick App Clean Cache v2.3.2

Dodano: 2010-11-15 19:59 : 2010-11-15

3
9

  • Wersja: 2.3.2
  • Rozmiar: 132 kb
  • Licencja: Poleć

Displays all applications cache size and provides direct access to system cache and data clearing. * Works also on NON ROOTED phones * Clear all (root only, one at once if not) * Sorts by cache, data, source, total * History(beta) * Notifications * Widget * App2SD FC after update => reinstall Android 1.5 to at least 2.2r1  

Google Translate:
Wyświetla wszystkie aplikacje rozmiar pamięci podręcznej i zapewnia bezpośredni dostęp do pamięci podręcznej systemu i usuwania danych. * Działa również na NON UKORZENIONE komórkowych * Usuń wszystkie (root tylko jeden na raz, czy nie) * Sortowanie przez cache, dane, źródła, łącznie Historia * (beta ) * * * Usługi widget App2SD FC po aktualizacji => ponownie Android 1.5 przynajmniej 2.2r1

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token