Puzzle Sphere

Dodano: 2011-08-19 07:12 : 2011-08-19

2
3

Description:
* 5 themes and 80 levels to unlock
* Master levels
* Universal build: get it once and play it on all your Android devices
* Pinch zoom on phones
* HD graphics on tablets

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token