PostBot v1.0.4

Dodano: 2010-11-18 11:01 : 2010-11-18

2
3

  • Wersja: 1.0.4
  • Rozmiar: 63 kb
  • Licencja: Free

PostBot allows the user to create and edit posts for Wordpress blogs. PostBot supports multiple images in a post with thumbnail previews, sharing of images directly from the Camera and Picture apps, editing existing posts, saving drafts locally, adding categories to a blog, and multiple blogs.

Google Translate: [translate]
PostBot pozwala użytkownikowi tworzyć i edytować posty blogów Wordpress. PostBot obsługuje wiele obrazów w post z podglądem miniatur, udostępnianie zdjęć bezpośrednio z aparatu i aplikacji Zdjęcia, edycja postów istniejących, zapisywanie projektów na miejscu, dodanie kategorii do bloga, a wiele blogów.[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token