Port Scandroid v1.0.0

Dodano: 2010-11-18 18:09 : 2010-11-18

6
13

Brak video

Brak galerii

  • Wersja: 1.0.0
  • Rozmiar: 51 kb
  • Licencja: Free

Port Scandroid is a port scanner for Android. It displays the reachability of a range of ports for a given host. A scan on a 3G network may report some interesting false positives, so run it over wifi if you need accurate results.

Google Translate: [translate]
Port Scandroid jest port skaner Android. Pokazuje osiągalności zakres portów na danym hoście. Skanowanie sieci 3G może zgłosić kilka ciekawych wyników fałszywie dodatnich, więc go uruchomić przez WiFi, jeśli potrzebujesz dokładnych wyników.[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token