Planimeter

Planimeter

Dodano: 2015-06-06 18:23 : 2015-06-06

1
3

Jest to narzędzie do pomiaru odległości, obszaru itp., oczywiście wszystkie pomiary wykonuję się na mapie. Ponadto na mapie możemy zaznaczać i zapisywać sobie trasy, aplikacja będzie zaznaczać trasę którą pokonaliśmy, możemy do niej dodać notatki.

Np., włączmy opcję pomiaru obszaru, włączamy GPS i piechotą zataczamy średnie koło, to koło pojawi nam się w aplikacji na mapie, wraz z obliczonym polem kwadratowym. Bardzo przydatna aplikacja.

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token