Pirate Wings v2.0

Dodano: 2010-11-19 01:01 : 2010-11-19

1
1

Brak video

Brak galerii

  • Wersja: 2.0
  • Rozmiar: 13264 kB
  • Licencja: Poleć

A new kind of game mixing Race and ShootThemUp in stunning 3D graphics environnements. Three game modes are available: - Race mode (9 circuits, 5 characters, 12 ships, 3 levels of difficulty). - Story Mode : discover the adventure of Raoul in 13 original missions. - Ghost mode : improve your lap time.

Google Translate: [translate]
nowy rodzaj gry Race mieszania i ShootThemUp w grafiki 3D environnements. Trzy tryby gry są dostępne: - tryb Race (9 obwodów, 5 znaków, 12 okrętów, 3 poziomy trudności):. - Story Mode odkryć przygodę w Raoul 13 oryginalnych misji:. Ghost - tryb poprawić czas okrążenia.[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token