OpenSignal

OpenSignal

Dodano: 2013-10-18 19:20 : 2013-10-18

8
17

Najlepszy zestaw narzędzi do wizualizacji położenia wież telefonicznych i pomiaru siły ich sygnału

- Kierunek i odległość do sygnału (radar)
- Graficzny wykres sygnału
- Nadajniki WiFi oraz wieże telefoniczne widoczne na mapie i radarze
- Szczegółowe informacje o sygnale.
- Zapisywanie danych na karcie SD
- Widżet
- Test prędkości połączenia WiFi/GSM i automatyczne zapisanie położenia nadajnika na mapie.
- Historia graficzna mierzonych parametrów (dB/2G/3G/WiFi)

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token