One Click SMS v1.0.0

Dodano: 2010-11-18 10:06 : 2010-11-18

4
11

Brak video

Brak galerii

  • Wersja: 1.0.0
  • Rozmiar: 22 kB
  • Licencja: Free

Select a target contact and enter an SMS message then `Start autosender`. Subsequent launches automatically re-send the SMS after 5 seconds and then close (unless you cancel autosend or change target/message).

Google Translate: [translate]
Wybierz kontakt cel i wpisz wiadomość SMS a następnie "Start autosender". Kolejne uruchamia się automatycznie ponownie wysłać wiadomość SMS po 5 sekundach, a następnie zamknąć (chyba, że odwołać lub zmienić cel AutoSend / SMS).[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token