NewsRoom - RSS News Reader v1.8.0

Dodano: 2010-11-18 22:47 : 2010-11-18

3
8

Brak video

Brak galerii

  • Wersja: 1.8.0
  • Rozmiar: 350 kb
  • Licencja: Poleć

Get the full article when other readers only give you previews. No other RSS app will give you better content. Post questions at http://support.trileet.com. NewsRoom is awesome at conserving battery life, see how: http://bit.ly/savebattery Check The NewsRoom Blog for what's new in this version!  

Google Translate: [translate]
Pobierz cały artykuł, gdy inni czytelnicy tylko daje podgląd. Żadna inna aplikacja RSS daje lepsze treści. na pytania http://support.trileet.com. Post NewsRoom jest niesamowite na zachowanie baterii, zobaczyć, jak: http://bit.ly/savebattery Sprawdź NewsRoom blogu, co nowego w tej wersji![endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token