Moxier Mail Pre-release v0.2.2

Dodano: 2010-11-16 22:04 : 2010-11-16

2
5

Brak video

Brak galerii

  • Wersja: 0.2.2
  • Rozmiar: 487 kB
  • Licencja: Free

Moxier Mail with built-in MS Exchange ActiveSync allows direct push synchronization of corporate Emails. Try free Pre-release version with extended features (Imported Contacts, Subfolders, Longer Battery Life, Attachments, Private CA). Offer expires on May 15th, 2009.

Google Translate: [translate]
Moxier Mail z wbudowanym w MS Exchange ActiveSync pozwala na bezpośrednią synchronizację wiadomości e-mail push korporacyjnych. Spróbuj darmowa wersja Pre-release z rozszerzone funkcje (importowanych kontaktów, podfoldery, Wydłużona żywotność baterii, Załączniki, prywatne CA). Oferta wygasa 15 maja 2009.[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token