Mirsal v0.6.7

Dodano: 2010-11-15 18:37 : 2010-11-15

3
8

  • Wersja: 0.6.7
  • Rozmiar: 554 kB
  • Licencja: Poleć

Mirsal is a sms manager that will allow arabic and persian sms and mms can be read in any android device which all of them can not support persian and arabic.  

Google Translate:
Mirsal jest menedżerem sms, która pozwoli arabskie i perskie SMS i MMS można przeczytać w każdym android urządzenie, które wszystkie z nich nie może poprzeć perskich i arabskich.

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token