Mini Army   v1.2.3

Mini Army v1.2.3

Dodano: 2010-11-15 18:44 : 2010-11-15

2
4

  • Wersja: 1.2.3
  • Rozmiar: 5780 kb
  • Licencja: Poleć

Controlling your unit is as easy as making a snake eat apples, but surviving the various missions is a hard task for even the most seasoned commanders. Contains Open Feint support! * Halloween update * Recent changes: - fix: “mission 10” text displays correctly now (for the rare awesome gamers getting close to mission 10!) - small graphic enhancements - updated TNT icon - coin rewards for completed missions... next update will make clear why you get coins now! better start collecting ;)  

Google Translate:
Controlling urządzenie jest tak łatwo, jak wąż jeść jabłka, ale przy życiu różnych misji jest trudnym zadaniem nawet dla doświadczonych dowódców najbardziej:. Zawiera Feint Open - wsparcie! Halloween * update * Ostatnie zmiany fix: "mission 10" wyświetla tekst teraz poprawnie (na rzadkie awesome graczy zbliża się do misji 10!) - mała grafika akcesoria - aktualizacja ikona TNT - nagrody dla zakończenia misji monety ... Kolejna aktualizacja będzie jasne, dlaczego masz monety teraz! lepiej zacząć gromadzić;)

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token