MailChat v1.2.0

Dodano: 2010-11-15 10:39 : 2010-11-15

2
6

Brak video

Brak galerii

  • Wersja: 1.2.0
  • Rozmiar: 46 kB
  • Licencja: Free

1.2.0This is a simple chat by email. The usage please watch "MENU - Help". When you use an account of gmail. Please perform POP setting in a website of gmail. Attach "recent:" before username. Example recent:username Ver.1.2.0 Progress was displayed in the middle of the whole transmission and reception.

Google Translate:
1.2.0This jest prosty chat przez e-mail. Wykorzystanie proszę obejrzeć "MENU - Pomoc gmail". Podczas korzystania z konta z ostatnich gmail. Proszę wykonać POP ustawienie w: strona internetowa. Załącz "niedawno:" nazwa użytkownika przed nazwą użytkownika. Przykład Ver.1.2.0 Progress był wyświetlany w środku całej transmisji i odbioru.

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token