Magic Note   v1.0.1

Magic Note v1.0.1

Dodano: 2010-11-16 10:44 : 2010-11-16

10
22

  • Wersja: 1.0.1
  • Rozmiar: 17 kb
  • Licencja: Free

Not your typical notes program! Every note can be viewed and edited by other Android phones, or, on the web. EXAMPLE: Make a note called "steves apartment" that has your apartment number and gate code. Even if your friends don`t have Android phones (lame!) you can give them the web address :) Powered by the PBwiki API.

Google Translate: [translate]
typowy nuty! Nie każdy program uwagę mogą być przeglądane i edytowane przez inne telefony z systemem Android, lub na stronie internetowej:. Przykład Zanotuj nazwie "apartament steves" z numerem mieszkania i kod bramy. Nawet jeśli znajomych don `t mieć Android komórkowych (lame!), możesz dać im adres strony internetowej:) Powered by PBwiki API.[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token