Location Messenger   v1.1.0

Location Messenger v1.1.0

Dodano: 2010-11-18 10:53 : 2010-11-18

4
23

  • Wersja: 1.1.0
  • Rozmiar: 98 KB
  • Licencja: Free

Location Messenger for Android is an SMS-based application for the Android platform that allows you to exchange (send, receive, request) location information with other users. New in 1.1.0: Send your location to users that don`t have this app as a Google Maps link!

Google Translate: [translate]
Messenger Miejsce na Android SMS aplikacja dla platformy Android, który pozwala na wymianę (wysyłać, odbierać, żądanie) informacji o lokalizacji z innymi użytkownikami:. Nowego w 1.1.0 Wyślij swoje położenie do użytkowników, don `t have this app jako link Google Maps![endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token