LCD Density Changer v5.1

Dodano: 2010-11-18 22:53 : 2010-11-18

3
10

  • Wersja: 5.1
  • Rozmiar: 73 kb
  • Licencja: Poleć

Change the density of the screen. Get more info on your screen, like with a high resolution setting on your PC (See 2nd pic) Change the density temporarily and fast until next reboot (no change of systemfiles) or permanently For permanent changes first make a Nadroid backup! Does not run on all devices/roms  

Google Translate: [translate]
Zmiana gęstości ekranu. Więcej info na ekranie, jak w przypadku ustawienia wysokiej rozdzielczości na komputerze (patrz 2-sza pic) Zmiana gęstości tymczasowo i szybko do następnego rozruchu (bez zmiany systemfiles) lub na stałe na trwałe zmiany najpierw Nadroid backup! Nie działa na wszystkie urządzenia / roms[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token