HulloMail Mobile v1.2

Dodano: 2010-11-17 12:08 : 2010-11-17

2
7

Brak video

Brak galerii

  • Wersja: 1.2
  • Rozmiar: 94 KB
  • Licencja: Free

Enhanced mobile access to voice emails with HulloMail. HulloMail is a UK only service (US coming soon!) that plugs into the network, takes your voicemails and delivers them to your inbox - now with Google contacts integration. Voicemails that are yours to keep! Sign up for a FREE account at www.hullomail.com

Google Translate: [translate]
mobilny dostęp do poczty głosowej z HulloMail. Enhanced HulloMail jest tylko w Wielkiej Brytanii usługi (USA wkrótce!), który można podłączyć do sieci, bierze do wiadomości głosowych i dostarcza je do skrzynki - teraz z Google integracja kontaktów. Wiadomości głosowe, które są Twoją własnością! Zapisz się na bezpłatne konto w www.hullomail.com[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token