Hover Browser

Hover Browser

Dodano: 2014-05-13 13:23 : 2014-05-13

3
7

Android O/S : 2.1+
Aktualizacja; 11/05/2014
NOWOŚĆ:dodano animacje okna.
Porwaki błędów.
Naprawiono błąd: Fix YOU Tube.
Naprawionobłąd: Fix HtML Inspector.
Aktualizacja: 30/04/2014
Naprawiono błąd: Usuń żądanie ostrości audio, gdy wyłączenie okna przeglądarki .
Naprawiono błąd: Fix onReceivedTitle błąd .
Naprawiono   błąd: Usuń niepotrzebne białe obramowanie, zmniejszyć zużycie pamięci podczas rysowania.

Aktualizacja: 27/03/2014
Dodano animacje zamknięcia .
Konfiguracja Parallax FX .
Niektóre ulepszenia interfejsu użytkownika .
Wiele poprawek.Przydatny widget, daje nam możliwość dodania na pulpit skrótów do aplikacji, gier lub kontaktów. Wystarczy wybrać ikonkę widgetu i kliknąć w razie potrzeby.

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token