Hero of Sparta v3.1.2

Dodano: 2010-11-15 18:46 : 2010-11-15

12
9

Brak video

Brak galerii

  • Wersja: 3.1.2
  • Rozmiar: 33353 kB
  • Licencja: Poleć

Download Gamedata Download Gamedata Go to plane mode, disable APN Copy the gamedata to SDCARD:GAMELOFTGAMES You wake up alone on an unknown beach -- your boat and entire fleet missing... It's the beginning of an epic odyssey to find out just what game the gods are playing with you, King Argos. Your fate now lies in their hands. Battle like the fierce Spartan warrior you are to avoid a tragic death as you journey from the Oracle's Island to Atlantis and finally to the depths of the Underworld. You will fight the most phenomenal monsters from mythology, defy Cerberus and the Cyclops, and challenge the gods themselves! It's your chance to write your own legend... if you can survive this mythic adventure. Features -A full 3D experience: move in 3 dimensions in superb and varied 3D environments. -Unleash the hero’s special powers by performing touch screen move combos. -8 different levels to explore: the mysterious Atlantis, the depths of the Underworld, and more. -Face legions of enemies and the most impressive mythical creatures such as the Cyclops or Cerberus. -Fabulous equipment and 5 mythic weapons to upgrade: draw your mythic swords, ax, and bow! -Fight, explore, solve puzzles... more than a basic hack and slash: a real odyssey.        

Google Translate:
Pobierz Pobierz lokacji lokacji Przejdź do trybu samolot, wyłączyć APN Skopiuj gamedata do SDCard: \ GAMELOFT \ GRY Budzisz się sam na nieznanej plaży - łodzi i całej floty brakuje ... To początek Odysei, aby dowiedzieć się jaka gra bogowie bawią się ci, król Argos. Twój los leży teraz w ich rękach. Bitwa jak odważnego wojownika Spartan jesteś uniknąć tragicznej śmierci podczas podróży z Wyspy Oracle Atlantis wreszcie do głębi Underworld. Będziesz walczyć z najbardziej fenomenalnych potworów z mitologii, wykraczanie Cerberus i Cyclops, i wyzwanie sami bogowie! To Twoja szansa, aby napisać własną legendę ... czy można przetrwać ten mityczny przygody:. funkcje-W pełni 3D w 3 wymiarach w doskonałej i różnorodnej środowisk 3D. move-Uwolnij bohatera specjalne uprawnienia, wykonując ruch ekran dotykowy combo:. -8 różnych poziomach zbadać tajemniczą Atlantis, głębi Underworld i wiele innych.-Face od wrogów i najbardziej imponujących stworzeń mitycznych, takich jak Cyclops lub Cerberus:. Fabulous-sprzęt i 5 mitycznych broni, aby uaktualnić mityczny miecze, siekiery i łuku! draw-Fight, zbadać, rozwiązywać zagadki ... więcej niż prosty hack and slash: Odyseja prawdziwe.

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token