gReader (Google Reader | RSS)   v1.9.2

gReader (Google Reader | RSS) v1.9.2

Dodano: 2010-11-15 19:23 : 2010-11-15

5
12

  • Wersja: 1.9.2
  • Rozmiar: 372 kB
  • Licencja: Poleć

gReader is an unofficial Google Reader client for Android. More on http://bit.ly/g_reader *Read the FAQ before commenting *CONTACT DEV on errors v1.9.2 - podcast support - fixed sync server reads - bug fixes v1.9.1 - cache on sdcard (beta) - improved ui speed rss|feed|news|podcast|oauth|offline|instapaper.              

Google Translate:
GReader jest nieoficjalna klienta Google Reader dla systemu Android. Więcej na * http://bit.ly/g_reader Przeczytaj FAQ zanim komentując * KONTAKT DEV na błędy v1.9.2 - podcast wsparcia - Naprawione serwer synchronizacji czyta - poprawki błędów v1.9.1 - cache na sdcard (beta) - poprawa szybkości ui rss | RSS | aktualności | podcast | OAuth | offline | Instapaper.

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token