GpsMail v2.0.0

Dodano: 2010-11-15 10:08 : 2010-11-15

2
3

  • Wersja: 2.0.0
  • Rozmiar: 45 kB
  • Licencja: Free

It is called regularly by a system and works in a background and transmits position information acquired with GPS by an email. When GPS is not effective, the email is transmitted. Ver.2.0.0 A screen was divided to 3. Please use MENU.

Google Translate:
Nazywa się to regularnie przez system i działa w tle i przesyła informacje o położeniu z GPS nabytych przez e-mail. Gdy GPS nie jest skuteczna, e-mail jest przesyłany. Ver.2.0.0 Ekran został podzielony na 3. Proszę skorzystać z menu.

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token