Google Voice v0.4.1.19

Dodano: 2010-11-18 23:55 : 2010-11-18

2
12

  • Wersja: 0.4.1.19
  • Rozmiar: 1098 kb
  • Licencja: Poleć

Place calls and send text messages showing your Google number. Listen to voicemail and read transcripts. Currently only available in the US. v0.4 lets you place calls faster with Direct Access Numbers. IMPORTANT: You must open Google Voice at least once after upgrading to route calls.  

Google Translate: [translate]
Miejsce rozmów i wysyłania wiadomości tekstowych wyświetlanych w Google numer. Słuchaj do poczty głosowej i czytać stenogramów. dostępna tylko w USA. Obecnie v0.4 pozwala nawiązywać połączenia szybciej Direct Access Numbers:. WAŻNE należy otworzyć Google Voice co najmniej raz po modernizacji przekierowanie połączeń.[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token