Gangstar: West Coast Hustle v3.3.8

Dodano: 2010-11-15 18:45 : 2010-11-15

4
18

Brak video

Brak galerii

  • Wersja: 3.3.8
  • Rozmiar: 42174 kB
  • Licencja: Poleć

Go to plane mode, disable APN Copy the gamedata to SDCARD:GAMELOFTGAMES Move to the West Coast and immerse yourself in L.A. gang life with Gangstar. Explore more realistic environments than ever for a unique gameplay experience. Complete 50 different missions that combine the best of action games and driving games. - A unique feeling of freedom: Drive for miles and miles in massive, open-ended environments. Feel free to complete missions at your own pace, or just do absolutely anything you want! - The first Palm Pre game that displays such a high level of graphics: a full-3D reconstruction of an entire city with detailed buildings, beautiful landscapes and impressive cars that animate and take crash damage. - Explore the city, shoot and fight, steal vehicles, kill your enemies, and drive or walk anywhere. Go from rags to riches by connecting with relatives and helping out their gang. But beware of the police! - Intuitive gameplay: Drive a variety of vehicles easily thanks to touch controls, and aim at a target simply by touching it on the screen. Shooting sequences are even more enjoyable thanks to the auto-aiming system. Requirements Firmware 2.1        

Google Translate:
Przejdź do trybu samolot, wyłączyć APN Skopiuj gamedata do SDCard: \ GAMELOFT \ GRY Przejdź do West Coast i zanurzyć się w życiu gangu z Los Angeles Gangstar. Przeglądaj bardziej realistyczne środowiska niż kiedykolwiek unikalną rozgrywkę. Complete 50 różnych misji, które łączą w sobie najlepsze gry akcji i prowadzenia gry:. - Wyjątkowe poczucie wolności Drive kilometry w masywny, zakończony środowiskach otwartych. Zapraszam do zakończenia misji w swoim tempie, lub po prostu zrobić absolutnie wszystko co chcesz: - Pierwsza gra Palm Pre, który wyświetla tak wysoki poziom grafiki pełnym 3D rekonstrukcji całego miasta wraz ze szczegółowymi budynków, piękne krajobrazy i imponujące samochody, które animują i podjąć uszkodzeniami. - Zwiedzanie miasta, strzelać i walczyć, kradzież pojazdów, zabijać swoich wrogów, a dysk lub pieszo w dowolnym miejscu. Idź od zera do milionera, łącząc się z krewnymi i pomagając ich gangu. Ale uważaj na policję: - Intuicyjny gry Drive różnych pojazdów łatwo dzięki przycisków sterujących oraz dążyć do celu po prostu przez dotknięcie go na ekranie. sekwencje strzelanki są jeszcze bardziej przyjemne dzięki auto-system celowania. Wymagania Firmware 2.1

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token