FreeMemoryRecover v1.9.4

Dodano: 2011-01-18 11:00 : 2011-01-18

3
2

Brak video

Brak galerii

Program pozwala zwolnić miejsce na dysku kiedy nam go brakuje poprzez zamknięcie systemowych aplikacji.

Clean Feature:
* Kill running apps.
* Kill services(widgets).

It is automatically started again by the system.
* Encourage the system tasks to release memory.
* The resident apps and HOME to back immediately after startup with less memory usage.
* Memory fragmentation can expect to improve.

How to use:
1. Push clean button.
2. Kill unused services by task killer if using or kill it from process list (Android 2.1 and below).

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token