Flight Director v1.8.5

Dodano: 2011-02-14 16:15 : 2011-02-14

1
2

W grze sterujemy ruchem lotniczym na lotnisku.
Ciekawe jest wykorzystanie realnie występujących na świecie lotnisk dzięki Google Earth.
Polecam!

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token