Dual File Manager v2.20

Dodano: 2010-11-09 20:23 : 2010-11-09

3
12

* Podwójne stronie przeglądarki Internet Explorer
* Miniaturki dla APK, audio, video, zdjęć (również wewnątrz ZIP)
* Kompresja Zip (szyfrowanie w / hasło), GZip, Tar
* Wyszukiwanie plików także wewnątrz ZIP, GZ, Tar
* Wyciąg Zip (legacy 2.0), GZ, Tar
* Test sprawdzić integralność archiwum
* Oblicz MD5 i CRC32
* Foldery Desktop
* Wielojęzykowy
* Wyboru wielokrotnego
* Streaming
* Sort

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token