Dual File Manager v2.20

Dodano: 2010-11-15 19:22 : 2010-11-15

15
21

  • Wersja: 2.20
  • Rozmiar: 613 kB
  • Licencja: Poleć

*Double page explorer browser *Thumbnails for APK, audio, video, image (also inside ZIP) *Compress Zip (encrypt w/ password), GZip, Tar *Search files also inside Zip, GZ, Tar *Extract Zip (legacy 2.0), GZ, Tar *Test check archive integrity *Calculate MD5 & CRC32 *Desktop folders *Multi language *Multiselect *Streaming *Sort  

Google Translate:
* Podwójne strony * przeglądarka Miniatury Explorer APK, audio, video, zdjęć (również wewnątrz ZIP) * Kompresja Zip (szyfrowanie w / hasło), GZip, Tar * Wyszukiwanie plików także wewnątrz Zip, GZ, Tar * wypakować (legacy 2.0) , GZ, Tar * Test sprawdzić integralność archiwum * Oblicz MD5 i CRC32 folderów * Desktop * język Multi Streaming * * * wyboru wielokrotnego Sortuj

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token