Contacts2Sim Pro

Dodano: 2010-12-09 20:29 : 2010-12-09

2
7

Brak video

Brak galerii

Contact2Sim pozwala na kopiowanie kontaktów na kartę SIM i na odwrót. Aplikacja porównuje kontakty w telefonie i na SIMie i pozwala na skopiowanie brakujących.

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token