Contact Photo Filer v1.0.0

Dodano: 2010-11-15 11:29 : 2010-11-15

2
8

Brak video

Brak galerii

  • Wersja: 1.0.0
  • Rozmiar: 85 kB
  • Licencja: Free

Can`t remember faces? Pocketful of business cards collected at networking events? Tired of a single small photo per contact in the default contact application? With Contact Photo Filer, you can snap multiple large photos of portraits and business cards of a contact, and review or export them later.

Google Translate:
Can `t zapamiętać twarze? Pocketful wizytówek zgromadzonych na akcje promocyjne? Zmęczony pojedynczego zdjęcia małe na kontakt w aplikacji domyślnej kontakt? Kontakt z Photo Filer, można przystawki wiele dużych zdjęć portretów i wizytówki kontakt i przeglądu lub wyeksportować je później.

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token