chompSMS   v4.8

chompSMS v4.8

Dodano: 2010-11-18 22:56 : 2010-11-18

5
13

  • Wersja: 4.8
  • Rozmiar: 4448 kb
  • Licencja: Poleć

Love your Android phone as much as we do? Text all the time? Want more features? Then chompSMS is for you, with lots of extras like chat-style bubbles, contact pics, quick reply, signatures, passcode lock, WIDGET, heaps of customizations & more! Simply use chomp SMS as a souped up replacement to the built-in Messaging app!    

Google Translate: [translate]
Kochaj Android jak robimy? Tekst cały czas? Chcesz więcej funkcji? Następnie chompSMS jest dla Ciebie, z mnóstwem dodatków, takich jak czat w stylu bańki, zdjęcia kontakt, szybkie odpowiedzi, podpisy, blokada hasło, Widget, mnóstwo modyfikacje i wiele więcej! Wystarczy użyć SMS chomp jako souped zamiennych do wbudowanego Wiadomości app![endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token