Castle Warriors   v1.1

Castle Warriors v1.1

Dodano: 2010-11-18 23:58 : 2010-11-18

2
6

  • Wersja: 1.1
  • Rozmiar: 24113 kB
  • Licencja: Poleć

Castle Warriors is a tensely fought, tightly paced RTS game set in a landscape that gently tweaks all those fantasy tropes from the games of yore. Lead your armies against hordes of evil. You must take and defend castles, use superior strategy and tactical timing to gain advantage before claiming victory.  

Google Translate: [translate]
Zamek Warriors jest napięciem walczył, szczelnie tempie gry RTS się w krajobraz, który delikatnie szczypie wszystkie te tropy z gry fantasy dawnych. Poprowadź swoją armię z hordami zła. Musisz wziąć i obrony zamków, należy użyć najwyższej strategii i taktyki, aby zdobyć przewagę czas przed złożeniem wniosku zwycięstwo.[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token