Better Terminal Emulator Pro   v3.23

Better Terminal Emulator Pro v3.23

Dodano: 2010-11-19 00:08 : 2010-11-19

2
10

  • Wersja: 3.23
  • Rozmiar: 205 kB
  • Licencja: Poleć

Programmers, geeks and hackers: Unleash the Linux command line potential of Android. Best if rooted, but root not required. Run native Linux apps, explore the inner workings of Android. NEW: SSH/Telnet client v3.23 Droid2, SYM key, LVL  

Google Translate: [translate]
Programiści, maniaków i hakerów: Uwolnij polecenia Linux potencjał linii Android. Najlepiej jakby zakorzenione, ale root nie jest wymagane. Uruchom natywnych programów Linux, odkrywania wewnętrznych mechanizmów Android:. NEW SSH / Telnet klient v3.23 Droid2, klucz SYM, LVL[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token