Better Keyboard v7.4

Dodano: 2010-11-18 22:56 : 2010-11-18

6
11

  • Wersja: 7.4
  • Rozmiar: 2324 kb
  • Licencja: Poleć

7.4: smiley key (long press comma key), keyboard transparency *multi-languages *DPad, T9, compact qwerty (swipe left) *multi touch *smart/auto dictionary *user defined words get higher priority in suggestion *proximity correction algorithm *physical keyboard suggestions  

Google Translate: [translate]
7.4: smiley (długie naciśnij klawisz przecinka), przejrzystość klawiatury * w wielu językach * manipulatora, T9, kompaktowy qwerty (przesuń w lewo) * multi touch * smart / auto * słownik słów zdefiniowanych przez użytkownika uzyskać wyższy priorytet w sugestia * algorytm korekcji odległości * fizycznej klawiatury sugestie[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token