Auto Traffic Halloween Edition v1.2.1

Dodano: 2010-11-15 20:22 : 2010-11-15

5
31

Brak video

Brak galerii

  • Wersja: 1.2.1
  • Rozmiar: 4456 kb
  • Licencja: Poleć

You've just landed a new job as a municipal traffic controller - on Halloween! Welcome to Auto Traffic, a game with beautiful graphics and challenging gameplay.  

Google Translate:
Po prostu dostał nową pracę jako kontroler ruchu miejskim - na Halloween! Zapraszamy do Auto Traffic, gra z piękną grafiką i gry wyzwaniem.

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token