App Protector Pro v1.18

Dodano: 2010-11-21 19:19 : 2010-11-21

5
14

  • Wersja: 1.18
  • Rozmiar: 235 kB
  • Licencja: Poleć

Add password protection for any app on your phone: SMS,Gmail,Photos,Gallery,Calendar,Market..any app u choose. Lock your message and picture. Best App Lock! Better than Vault apps.  

Google Translate: [translate]
ochrona hasłem Dodaj za aplikację na swój telefon: SMS, Gmail, Zdjęcia, Galeria, Kalendarz, Rynek .. dowolnych u ok. wybrać zdjęcie. Lock wiadomości i. Best Lock aplikacji! Lepsze niż aplikacji Vault.[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token