AndApp for Salesforce v0.3.0

Dodano: 2010-11-15 11:03 : 2010-11-15

5
17

Brak video

Brak galerii

  • Wersja: 0.3.0
  • Rozmiar: 120 kb
  • Licencja: Poleć

Dashboard preview version is available. You can see it by logging as demo! Android app for Salesforce. This app is capable of using Event, Task, Account, Contact, Opportunity, Case, Lead. Note that you have to set ip address restriction on salesforce against your mobile ip address.

Google Translate:
wersji podglądu pulpitu nawigacyjnego jest dostępny. Widać to po zalogowaniu się jako demo! aplikacji Android dla Salesforce. Ta aplikacja jest w stanie za pomocą zdarzenia, zadania, konta, kontakty, Opportunity, Case, Ołów. Pamiętaj, że musisz ustawić adres IP na ograniczenie przed sprzedażowych telefonie komórkowym adres IP.

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token